20230712_1429481689147006622

Wawako Padang memberikan penekanan kepada penegak perda
20230712_1429481689147006622